ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,725.00)

797

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย