ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.สันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,350.00)

543

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย