ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ปัตตานี 25 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (346,457.00)

470

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.