ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส

136

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 2 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ให้กับ นายอาลีย๊ะ  ดือเร๊ะ ซึ่งเป็นประชาชนที่มีฐานะยากจน และให้ความร่วมมือกับส่วราชการ และหน่วยของรัฐเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจ เพิ่มพูนความสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก ภาณุวัฒน์  สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร, ผู้แทนส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อิหม่ามประจำตำบล และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

          พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า สำหรับ โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เกิดขึ้นโดยสืบเนื่อง จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัย และด้านเศรษฐกิจ ในการประกอบอาชีพ ทำให้ขาดแคลนรายได้ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงกำหนดครอบครัวเป้าหมายที่มีความยากจน หรือเป็นพี่น้องประชาชนครอบครัว ไทยพุทธ และไทยมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่  ซึ่งมีฐานะยากจนและมีจิตสาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 10 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส โดยได้ดำเนินโครงการการซ่อมสร้างบ้าน ประจำปี 2566 จำนวน 12 หลัง ซึ่งหลังดังกล่าว เป็นหลังที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัด โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนและเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า