ห่วงใย ใส่ใจกำลังพลวีรบุรุษทหารกล้าที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

142

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย คุณจุฑาพร  จันทรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่ 44 เดินทางไปพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัว และวีรบุรุษอดีตทหารกล้า เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยไว้ในครั้งอดีตกาล จำนวน 2 ราย คือ อาสาสมัครทหารพราน นิรันทร์  แม ทุพพลภาพทางด้านร่างกายบริเวณขาจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สิบโท บุลยามีน  เจ๊ะสนิ ทุพพลภาพทางด้านร่างกายบริเวณขา จากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บ้านพักอาศัยของอาสาสมัครทหารพราน นิรันทร์  แม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ถนนสามัคคี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และบ้านพักอาศัยของ สิบโท บุลยามีน  เจ๊ะสนิ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

          โดยในการพบปะดังกล่าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 และ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่ 44 ได้มอบผลอินทผลัม และสิ่งของเครื่องบริโภค เพื่อนำไปใช้ประกอบศาสนกิจ และมื้ออาหารในการละศีลอดในแต่ละวัน ห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 รวมทั้งได้มอบงบประมาณในการช่วยเหลือ ให้กับวีรบุรุษทหารกล้าฯ เพื่อให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า