หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดกิจกรรมตามโครงการ “ตาดีการักษ์สถาบัน” ในพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

946

    เมื่อ (16 มกราคม 2564) เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ตาดีกานูรุลฮูลา บ้านแฆแฆ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ตาดีการักษ์สถาบัน” กับเยาวชนในสถานศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา ณ ตาดีกานูรุลฮูลา บ้านแฆแฆ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

    โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับมวลชนอาสาญาลันนันบารู ดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ การให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 การบรรยายให้ความรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ที่ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า