หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 มอบความสุขให้กับอนาคตของชาติ

2176

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 มอบหมาย ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง (สตรี-รัก-ดี-จริง) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับเด็กนักเรียนตาดีกา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 และหน่วยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ ด้วยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2564 คือ “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

    ทั้งนี้คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและยินดี ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2564 ซึ่งมีเด็กนักเรียน จำนวน 160 คน ได้รับทุกคน สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆเป็นอย่างมาก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า