ผู้ช่วยเลขานุการด้านการเมือง จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เยือนชายแดนใต้ เพื่อรับทราบสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาด้านการเมือง ในพื้นที่ จชต.

669

          วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.50 น. ณ ห้องรับรองรวงผึ้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพงศ์  คงบัว เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ (Erin Mahrer, Political Attache) นางสาว เอริน มาเรอร์ ผู้ช่วยเลขานุการด้านการเมือง จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ  พร้อมด้วย นางสาว จันทร์เจ้า จันทร์ศิริ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในโอกาสเข้าพบเพื่อมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงแนวทางการพัฒนาด้านการเมืองในพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม และการเตรียมการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมารับฟังสอบถามถึงนโยบายแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย และการทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

         นางสาว เอริน มาเรอร์ ผู้ช่วยเลขานุการด้านการเมือง จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กล่าวว่า ขอบคุณคณะ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ให้โอกาสเข้าพบ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำให้รู้จักพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังได้รับทราบถึงแนวทางการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จากการได้พบปะพูดคุยและข้อมูลที่ได้รับจะนำไปบอกกล่าวต่อยังท่านเอกอัครราชฑูตสหรัฐฯ เพราะท่านให้ความสนใจตามข่าวสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสมอ นับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่มาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะพึ่งจะได้ตำแหน่งเข้ามารับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอบคุณที่ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่สำหรับบทบาทนี้ และมองว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยดำเนินการอยู่เป็นสิ่งที่ดี และเชื่อว่าสันติสุขจะเกิดขึ้น หากรัฐบาลไทยดำเนินการตามแผนงานนโยบายที่วางไว้ เพราะเรื่องของความรุนแรงไม่มีประเทศที่ใดบนโลกนี้เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะประชาชนคือเหยื่อของความรุนแรง และได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าว

          โดย พลตรี เฉลิมพงศ์  คงบัว เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ขอบคุณที่มาเยี่ยมพบปะ และขอบคุณที่มารับฟังเรื่องราวข้อเท็จจริงของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผู้คนภายนอกยังคงเกิดความเข้าใจผิดต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันเหตุการณ์ดีขึ้นตามลำดับ สถิติของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยลง สืบเนื่องด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากมีความร่วมมือจากประชาชน ที่ให้ความร่วมมือช่วยกันกับหน่วยงานรัฐ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ต้องการความสงบสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่มีใครเห็นด้วยกับความรุนแรงในทุกรูปแบบ ด้านการดูแลประชาชนรัฐบาลไทยให้ความสำคัญและให้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยือนของคณะทูตฯในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่รวมไปถึงต่างชาติจะเข้าใจและรับรู้ถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า