8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 

676

“…เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เกล้ากระหม่อม ขอประทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชันษายิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า…”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า