หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ลงพื้นที่ สร้างความตระหนักรู้ ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

517

 

          ที่ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดชุดประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพี่น้องประชาชน ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างถูกต้อง พร้อมขอความร่วมมือในการร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ตามสั่งการเน้นย้ำของแม่ทัพภาคที่ 4/      ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภานในภาค 4, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา กำหนดอย่างเคร่งครัด

          ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดยะลา ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจึงมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ และต้องการให้ทุกคนมีความปลอดภัย ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก รวมถึงแนะนำศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก เพื่อประสานขอความช่วยเหลือกรณี เคลื่อนย้ายผู้ป่วย –    ณาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า