“Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023” เปิดเส้นทางวิ่งข้ามพรมแดน ไทย-มาเลเซีย 17 ก.พ.นี้ มีผู้สมัครแข่งขันจาก 30 ประเทศ กว่า 2,000 คน ตั้งเป้ายกระดับให้เป็นสนามเมเจอร์ของโลกในอนาคต

77

          วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ ศอ.บต., การกีฬาแห่งประเทศไทย, จังหวัดยะลา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), หน่วยเฉพาะกิจยะลา และสมาคมพ่อค้าเบตงจังหวัดยะลา ร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  และโครงการ Amazing Betong Festival 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อเปิดเส้นทางวิ่งต้อนรับบรรดานักวิ่งจากทั่วสารทิศ และร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสจังหวัดยะลา กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่พื้นที่ชายแดนใต้

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า ศอ.บต. ผลักดัน โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยในส่วนของเมืองเบตง ได้ผลักดันให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวต้นแบบ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ ซึ่งกิจกรรมวิ่งเทรลเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเริ่มต้นความพร้อมในปี 2565 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) จัดการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB และได้รับการประกาศเป็นสนาม World Series และมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อ.เบตง จ.ยะลา  ขณะนี้มีผู้สมัครร่วมเข้าแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 เกือบ 2,000 คน แบ่งสัดส่วนเป็นคนไทย 60 % และต่างชาติ 40% จาก  30 ประเทศ โดยมีชาติที่ให้ความสนใจ อาทิ มาเลเซีย สิงค์โปร์ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ นอกจากนี้ยังมีโครงการคู่ขนาน Amazing Betong Festival ระหว่างวันที่ 9-19 กุมภาพันธ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในอ.เบตง และ จชต. นักท่องเที่ยวจะได้ วิ่ง เที่ยว ดื่ม กิน เช็คอิน @เบตง มีเทศกาลไฟประดับเมือง OTOP EXPO เทศกาลอาหารเบตง กิจกรรมยิงธนูโบราณ หรือธนูเทรดดี้ Amazean Jungle Camping

          ทางด้าน นายสิรภพ  ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พยายามผลักดัน และสนับสนุนการวิ่งเทรลให้ก้าวสู่ระดับสากล ยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีรายการแข่งขันในระดับชั้นนำของโลก และในปีนี้  Doi Inthanon Thailand by UTMB ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ของสนามเมเจอร์ของโลก และเกิด World Series สนามที่สองของประเทศไทย Amazean Jungle Thailand by UTMB  ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันนี้ประเทศไทยคือ “หนึ่งในศูนย์กลางกีฬาวิ่งเทรลของโลก ” มีสนามที่เป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชีย-แปซิฟิก และเชื่อเหลือเกินว่า Amazean Jungle Thailand by UTMB ที่บูรณาการนำการกีฬา มาผนวกกับกิจกรรมการท่องเที่ยว Amazing Betong Festival จะสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่ง ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้อย่างแน่นอน และจะสามารถยกระดับความสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสนามเมเจอร์ของโลกในอนาคตอันใกล้ และเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศที่จะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในแต่ละปีนับร้อยล้านบาทให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้

          นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม  รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียดของประเภทของการจัดการแข่งขัน ว่า การแข่งขันครั้งนี้มี 5 ระยะทางแข่งขัน ได้แก่ Betong 160K, Betong 100K,Betong 50K,  Betong 25K, Betong 10K และการวิ่ง Fun run Saturday Night Run 5K สำหรับเส้นทางการแข่งขันในปีนี้ นักวิ่งจะมีโอกาสวิ่งผ่านทุกไฮไลท์ของป่าภาคเบตง และนับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสำหรับนักวิ่งเบตงระยะทาง 160 และ 50 K ที่จะได้วิ่งข้ามพรมแดนไปยังประเทศมาเลเซีย นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญด้านการกีฬาของสองประเทศ

          ด้าน นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวว่า ขณะนี้มีความพร้อมอย่างมากที่จะต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลก โดยชาวยะลาทุกคน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกคน และเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ความทรงจำที่ดี และความประทับใจกลับไปแน่นอน ด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักกีฬา รวมถึงการบริการด้านการแพทย์ และการช่วยเหลือฉุกเฉิน จังหวัดยะลาได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานทั้งทหารและตำรวจในการดูแลด้านความปลอดภัย ส่วนความพร้อมด้านการแพทย์ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์ ให้มั่นใจว่า นักกีฬาทุกคนจะได้รับการบริการอย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานในระดับสากล

          ส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสาวนวพร  ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เตรียมแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศ โดยจะพลิกโฉมการท่องเที่ยวสู่มิติใหม่ ด้วยกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากการสร้างคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวมิติใหม่จากสินค้าท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ผ่านวัฒนธรรมความเป็นไทยหรือ “ซอฟต์เพาเวอร์” (Soft Power) โดยกำหนดสินค้าท่องเที่ยว ‘”5F” ได้แก่ Food วัฒนธรรม        การกิน, Fashion แฟชั่นเครื่องแต่งกายแบบไทย, Film ภาพยนตร์หรือซีรีส์, Fight มวยไทย และ Festival การละเล่นในเทศกาลที่สำคัญ

          สำหรับมาตราการการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการจัดการแข่งขัน พลตรี ธนัช ฉิมพาลี  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า ในด้านการรักษาความปลอดภัยนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในทุกจุด เพื่อดูแลและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน โดยมีกำลังพลจากกองทัพภาคที่ 4 พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้การจัดแข่งขันครั้งนี้บรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้

          ทั้งนี้ จากความสำเร็จของการจัดการแข่งขันในปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมาก นายสกุล  เล็งลัคน์กุล สมาคมพ่อค้าเบตง ได้กล่าวถึงผลตอบรับในปีที่ผ่านมาว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่เบตงจากการแข่งขันในปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จด้วยดี มีนักท่องเที่ยว นักกีฬา และผู้ติดตามสนใจเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนหลายล้านบาท เป็นตัวเลขจำนวนเงิน            ที่ “สะพัด” ในระยะเวลาไม่กี่วัน พื้นที่เบตงเต็มไปด้วย “ผู้คน” และ “นักกีฬา” ที่หลั่งไหลสู่เมืองที่มี ‘เอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะ’  รวมถึงโรงแรมและที่พัก บริเวณโดยรอบ กว่า 100 แห่ง 4,000 ห้อง มีการ ‘จอง’ และเข้าพัก ‘เต็มทุกห้อง’  Amazean Jungle Thailand by UTMB และ Amazing Betong Festival เป็นการ “พลิกโถม” การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ของเบตงได้เป็นอย่างดี และเป็นเมืองการท่องเที่ยวต้นแบบ ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ในทุกมิติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า