ประชุมร่วม 3 ฝ่าย ขับเคลื่อนงานควบคุมพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

180

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร เป็นประธานในการประชุมบูรณาการกำลังร่วม 3 ฝ่าย ประชุมหารือการปรับแผนการใช้กำลังระดับตำบลของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้การขับเคลื่อนงานควบคุมพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบาย สั่งการ ของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด โดยมี พันเอก ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49, ปลัดอำเภอ, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีสาคร, เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49, นายทหารฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49, นายทหารฝ่ายข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49, นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49, หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล (ปลัดฯ), ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า