หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ สู้ภัยโควิด-19

1284

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดประชาสัมพันธ์การป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับผู้นำชุมชน สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้น ตำบลวังพญา และตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะนำการดูแลตนเอง และขอความร่วมมือในการร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ตามสั่งการเน้นย้ำของผู้บังคับบัญชา และตามแนวทางที่ ศบค.จ.ยะลา กำหนด รวมถึงแนะนำศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 ทหารบก เพื่อประสานขอความช่วยเหลือกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วย – ณาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สร้างความเข้าใจอันดีให้ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า