กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สร้างรอยยิ้ม เติมความสุข ให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ จชต.

234

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 สร้างรอยยิ้ม เติมความสุข ให้แก่เยาวชนชายแดนใต้ โดยภายในงานได้มีการจัดบูธกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเด็กๆ เป็นจำนวนมากเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆ กันครับ

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า