ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. รายการ การพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขใน จชต. (๑.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

164