หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พบปะ พร้อมให้บริการตัดผม ตามโครงการเกศาสานใจ

673

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาท่าน้ำ บ้านสุเหร่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4210 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยฯ  เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ บาบอ เจ๊ะฆู (ครูตาดีกา) และนักเรียน พร้อมให้บริการตัดผมให้กับนักเรียน ตามโครงการเกศาสานใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับ เจ๊ะฆู (ครูตาดีกา) และนักเรียน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยลดรายจ่ายให้กับครอบครัวอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า