กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

496

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พันโท วัตสันต์ โพธิ์สุภาพพร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 มอบหมายให้ ร้อยเอก รณยุทธ ผาสุก หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันประจำอำเภอ และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 20 นาย เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กับส่วนราชการในพื้นที่ โดยร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บกิ่งไม้แห้ง ล้างพื้นห้องน้ำละหมาด เพื่อความเรียบร้อย สะอาด และน่าอยู่ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ โดยมีนาย สนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า