ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

112