ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงการลาผลัดพัก งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

270