ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี พร้อมกำชับกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง

152

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15  พร้อมด้วย คุณสมฤดี ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 ได้นำทีมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153  , นายมามะรูสดี อูมาร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง, ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และกำลังพลจิตอาสา เดินทางลงพื้นที่ เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง นำน้ำดื่ม ข้าวกล่อง ยารักษาโรคเบื้องต้น มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านจางา และ บ้านเจ๊ะดี ตำบลปะกาฮะรัง อำเมือง จังหวัดปัตตานี โดยสืบเนื่องจากสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ภาคใต้ ที่ตกต่อเนื่องติดต่อกัน ทำให้ในบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว จึงได้สั่งการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ ตำบลปะกาฮะรัง  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เร่งให้ความช่วยเหลือ  บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เน้นย้ำกำลังพล และเครื่องมือยุทโธปกรณ์ ต้องมีความพร้อมในการประสานการปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง

          จากนั้น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15  และคณะ เดินทางต่อไปยังศูนย์อพยพชั่วคราว โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะ มอบกำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลบางตะวา  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  ซึ่งปัจจุบัน มีผู้อพยพ เข้ามาพักอาศัย อยู่จำนวน 18 ราย  11 ครอบครัว เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 5 ราย และ เด็ก จำนวน 6 ราย โดยสถานการณ์จากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอหนองจิก ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา จังหวัดปัตตานีพิจารณาประกาศพื้นที่อำเภอหนองจิก เป็นพื้นที่เหตุด่วนสาธารณภัย กรณีฉุกเฉิน เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที

          ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15  กล่าวว่า กองทัพบก โดยพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เน้นย้ำให้หน่วยทหารทุกหน่วยได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากในห้วงปลายพฤศจิกายน – ธันวาคม ในพื้นที่ของภาคใต้มีมรสุมประจำทุกปี จึงได้ให้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของยุทโธปกรณ์กำลังพล และก็ให้มีการซักซ้อมตลอด โดยกองพลทหารราบที่ 15 จึงสั่งการให้ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อม และทำหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งได้มีการแบ่งมอบพื้นที่เป็นอำเภอ เป็นเขตตำบลกันอย่างชัดเจน ว่าหน่วยไหนใครจะรับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติกับทางจังหวัด ทางอำเภอ ตำบลที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วย เพื่อที่จะประสานข้อมูลการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา หน่วยทหารทุกหน่วยไม่ต้องรอรับคำสั่งสามารถปฏิบัติได้ตามแผนได้ทันที พร้อมทั้ง ได้เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนให้ดูแลตัวเอง หากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งหรือร้องขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน โดยกล่าวว่า “พวกเราคือ ครอบครัวเดียวกัน เราจะไม่ทิ้งกัน” ในสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเช่นนี้ “ทหารเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า