ผบ.พล.ร.15 นำทีมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 15 พร้อมรถวางสะพาน MFB เข้าติดตั้งสะพานแบริ่งชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

227

          จากเหตุการณ์เกิดอุทกภัย ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ทำให้ช่วงเช้าเวลาประมาณ 05.00 น. ของวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่ 4 บ้านบายิ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทำให้สะพานเส้นทางซึ่งเป็นทางเข้า – ออก หลักของหมู่บ้านถูกน้ำป่าที่ไหลหลากกัดเซาะและตัดขาด ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ 30 ครัวเรือน จำนวน 70 คน ได้รับความเดือนร้อน ทั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้านได้ประสานขอความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือและสำรวจเส้นทางน้ำในคลองบายิซึ่งได้ถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง 10 เมตร ส่งผลให้สะพานขาดไม่สามารถใช้การได้

          โดยล่าสุดวันนี้ (20 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และคุณสมฤดี ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 ได้นำทีมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 15 พร้อมนำรถสะพาน Modular Fast Bridge (MFB) สะพานแบริ่ง จำนวน 1 คัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก พร้อมติดตั้งสะพานแบริ่งชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของชาวบ้าน โดยมี พันโท ศุภฤกษ์ ชื่นจิต ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15, พันโท คณิน พรมมาวัน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 , นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอบันนังสตา, นายอาแว ยูโซ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านบายิ และชาวบ้านคอยให้ความช่วยเหลือ

          ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ให้นำยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลืออุทกภัยให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มากที่สุด จุดเริ่มต้นเกิดจากการบูรณาการของ 3 ฝ่าย รวมถึงการเฝ้าระวังอุทกภัยต่างๆ ซึ่งในพื้นที่ของบ้านบายิ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เกิดจากภูมิประเทศด้วย และสภาพลมฟ้าอากาศ รวมทั้งได้เกิดฝนตกหนักมาต่อเนื่อง พื้นที่แห่งนี้เกิดอุทกภัยกันมาทุกปี แต่มีความรุนแรงมากหรือน้อยที่ต่างกัน ซึ่งชาวบ้านก็ได้มีการปรับสภาพเรียนรู้มีการปรับวิถีชีวิตมีการเตรียมตัวเฉพาะหน้า มีการแจ้งเตือนทำให้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันนี้ได้นำยุทโธปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยมาติดตั้งสะพานแบริ่งชั่วคราว และสามารถนำยุทโธปกรณ์ที่มีมาใช้งานได้จริงเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง

          ด้าน นายอาแว ยูโซ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 กล่าวว่า ได้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ช่วงเช้าของวันที่  18 ธันวาคม 2565 เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่บ้าน ปริมาณน้ำสูงขึ้นกว่าสะพาน ส่งผลให้สะพานถูกตัดขาด จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ วันนี้ชาวบ้านดีใจและต้องขอขอบคุณทั้งฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะชุดทหารช่าง จากกองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 ที่เร่งช่วยเหลือเข้ามาทำสะพานแบริ่งชั่วคราว ขณะนี้ ชาวบ้านสามารถสัญจรไป-มา ได้ตามปกติแล้ว

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า