กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำกำลังพลเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

205

          วันนี้ (20 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีสวดเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , กำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , กำลังพลกรมทหารราบที่ 152 ตลอดจนสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 152 ร่วมพิธีในครั้งนี้

          นอกจากนี้ เมื่อเวลา 08.00 น. ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี คณะผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วน ยังได้นำกำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมกับ ผู้นำศาสนา, ร่วมพิธีละหมาดฮายัต เพื่อขอพร (ดุอาร์) จากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน แสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง

          ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 ทั่วทุกหน่วย จัดพิธีถวายพระพรด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน สวดมนต์บูชาตามหลักศาสนาที่ตนเคารพนับถือ ตามความเหมาะสม ทั่วพื้นที่ภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า