พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

1033

     พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมด้วย พันเอก อรรถพล  คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 และคณะ เดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อพบปะกำลังพล พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารพรานที่ 4110 ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่บ้านกือเม็ง ตำบลอาช่อง, ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารพรานที่ 4116 ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่บ้านพะปูเงาะ ตำบลเกะรอ และชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารพรานที่ 4109 ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่บ้านยือนือเร๊ะ ตำบลจะกว๊ะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน

     ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในแต่ละภารกิจ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย และการติดตามพฤติกรรมกลุ่มเครือญาติผู้ก่อเหตุรุนแรง เน้นตามนโยบาย/สั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความประมาทในการปฏิบัติภารกิจ และสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า