พิธีส่งมอบถุงยังชีพโครงการ “ซับน้ำตาพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้” เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อน

407

     วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับ กองทัพบก, ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (ส่วนกลาง) รุ่นที่ 18 และชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (จชต.) รุ่นที่ 7 สนับสนุนสิ่งของอุปโภค บริโภค ในโครงการ “ซับน้ำตาพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้” เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่าน จำนวน 200 ชุด โดยมี พลโท สิทธิพร   มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีรับมอบ และส่งต่อให้กับผู้แทนหน่วย เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป  ณ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

     ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวงกว้าง ในการนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในขั้นต้น โดยจัดทำถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมกับนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือ ดูแล และฟื้นฟู ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุอุทกภัย  และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยด้วยเช่นกัน โดยสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่ได้รับมอบจากโครงการ “ซับน้ำตาพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้” ในครั้งนี้ ทางหน่วยในพื้นที่จะได้เร่งนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือของผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า