แม่ทัพภาคที่ 4 ลุยน้ำเข้าช่วยเหลือประชาชน จากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สั่งหน่วยในพื้นที่เร่งสำรวจ และช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน

207

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 42 ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ บ้านน้ำน้อย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพี่น้องประชาชนบางส่วนออกมาจับจ่ายใช้สอย แต่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้ายังบ้านพักอาศัยได้เนื่องจากปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดรถยนต์  FTS ซึ่งเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยการรับ – ส่ง ยังที่พักอาศัย ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการออกไปนอกพื้นที่ ขนย้ายหรืออพยพสิ่งของ สามารถให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชม.

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในขั้นวิกฤตพอสมควร เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำไหลลงจากเขา ทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้าน ในส่วนบ้านการเคหะ ตำบลท่าข้าม พบว่าทั้งหมู่บ้านเกิดน้ำท่วมสูง ส่วนใหญ่ต้องขึ้นไปอาศัยอยู่บนชั้น 2 ของบ้าน และพบว่ารถยนต์หลายสิบคันจมอยู่ใต้น้ำ ขณะนี้ได้ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 42 ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หากพี่น้องประชาชนต้องการขนย้ายสิ่งของก็มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ คอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน”

          ทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 โทร 075-383-405 ในส่วนของพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 โทร 074-586685 ตลอด 24 ชั่วโมง