รอง มทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความเข้มงวด และความถี่ในการลาดตระเวนเส้นทางสำคัญ เฝ้าระมัดระวัง สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย และการก่อเหตุรุนแรงห้วงเทศกาลปีใหม่ 2566

246

          เมื่อวันที่ ( 18  ธันวาคม 2565 ) เวลา 08.00 น.  ที่กองร้อยทหารพรานที่ 3012 ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้อง โดยมี พันเอก กฤษณะ น้ำแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 และ พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ได้ร่วมประชุมฯ รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมาของหน่วยระดับกองร้อย ประกอบด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 3012, 4105 และ 3012 พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งตำรวจ  ทหาร ฝ่ายปกครอง เพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง สกัดกั้นขบวนการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด การค้าแรงงานต่างด้าวให้รัดกุม

          จากนั้นรองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่ 3009 บ้านบาเจาะ หมู่ 2 ตำบลบาเจาะ  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของกองร้อยทหารพรานที่ 3009, 3006 และ 3007 โดยกำชับให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมายตามนโยบายการปฏิบัติ 5 งานสำคัญของแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่พี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

          ต่อมา รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาและพบปะให้กำลังใจแก่กำลังพล พร้อมมอบนโยบายและสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท หมั่นสอดส่องดูแลจุดเสี่ยงเพิ่มความเข้มงวดจุดล่อแหลมต่างๆ

          นอกจากนี้รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่กองร้อยทหารพรานที่ 4106 บ้านนารอ หมู่ 8 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามการปฏิบัติของหน่วยกองร้อยทหารพรานที่ 4106, 3002, 3003 , 3004 และ 3005 พร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเข้มงวด ตลอดจนฝ่ายปกครอง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วม และเพิ่มความถี่การลาดตระเวนเส้นทางสำคัญ เฝ้าระมัดระวังการก่อเหตุรุนแรงห้วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า