ตรวจสุขภาพ แนะนำการดูแลตนเอง เพราะเรา “ห่วงใย ใส่ใจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่”

295

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ มัสยิดดารุสลามะ (ชุมชนตะพาล่าง) ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ฯ และหมวดทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ และมอบยารักษาโรคขั้นพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเพื่อเป็นการเข้าถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน สร้างความเชื่อมั่นความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ ภายใต้ “ความห่วงใย ใส่ใจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า