แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ด่านตรวจ, เขตเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่ากำลังเจ้าหน้าที่สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง

328

          หลังจากลงพื้นที่ร่วมกับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ปล่อยแถวรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจไปเมื่อสัปดาห์ก่อน พร้อมเตรียมแผนและประชุมทบทวนกันไปแล้ว วันนี้ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42, รองผู้ว่าฝ่ายทหาร, ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่ายอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่จะสามารถรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและพี่น้องประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างครอบคลุมครบทุกมิติ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ภาคใต้ได้

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ จุดตรวจความมั่นคงในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบไปด้วย ด่านความมั่นคง Metro Cat ขาเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ตรงข้ามห้างแม็คโคร ด่านโลตัสหาดใหญ่ และด่านบิ๊กซีคลองแห ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเป็นจุดก่อนเข้าเมืองหลักและมีชุมชนร้านค้าบริการมากมาย ที่สำคัญเมืองหาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ไม่ควรไว้วางใจหรือปล่อยปละละเลย ยังคงจำเป็นที่จะต้องรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้  จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการเฝ้าระวังและป้องกัน ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล สิ่งผิดปกติในพื้นที่ เพื่อให้ปราศจากเหตุร้าย และอาชญากรรมทั้งหลาย สร้างบรรยากาศแห่งความสุขในตลอดช่วงเทศกาล และคืนความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนตลอดไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า