ลุยน้ำ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.ปะนาเระ และ อ.มายอ จ.ปัตตานี หลังน้ำทะลักท่วมบ้านเรือน

309

          เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. พันเอก ธายุทธ  สวนกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ นางพาตีเมาะ  สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และส่วนราชการในพื้นที่ เดินลุยน้ำลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ้านเรือน เนื่องจากสภาวะฝนตกหนักทำให้น้ำทะลักท่วมบ้านเรือนในหลายพื้นที่ของ อำเภอปะนาเระ และอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยในแต่ละจุดได้ไปพบปะพูดคุยให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพถึงบ้าน เพื่อเป็นเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้น

          สำหรับจังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนมี 2 อำเภอที่ คือ อำเภอปะนาเระ ประกอบด้วย บ้านปะนาเระ หมู่ที่ 1 ตำบลปะนาเระ อำเภอมายอ ประกอบด้วย บ้านตาแบะ หมู่ที่ 2 – 3 ตำบลลางา,  บ้านคลองโต๊ะเนาะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะกำ และบ้านกาเเลตอเงาะ หมู่ที่ 1 ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยส่วนราชการได้ลงพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ จะให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

          สำหรับปริมาณน้ำที่เขื่อนบางลาง อำเภอบังนังสตาจังหวัดยะลา ที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานี ขณะนี้อยู่ที่ 907 ล้านลูกบาศก์เมตร (62%) เขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีก 548 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ยังไม่มีผลกระทบกับการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งในช่วง 10 – 11 ธันวาคม 2565 คาดจะมีน้ำตอนท้ายเขื่อนไหลเข้าคอนข้างมาก เขื่อนบางลาง ได้ทำการการปล่อยน้ำ ในช่วง 2 วันนี้ เพียงวันละ 4 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ทำให้ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปัตตานี

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า