เปิดแผน รปภ.เมือง เน้นแหล่งท่องเที่ยว เมืองเศรษฐกิจ สถานีเดินรถ ที่สาธารณะ สร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

209

          เมื่อวันที่ (9 ธันวาคม 2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมทบทวน และติดตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจสำคัญ เพื่อกำหนดแนวทางแผนการรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจในห้วงเทศกาลปีใหม่ ให้พี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจต่อปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีความสะดวกสบายได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข ทั้งนี้ในที่ประชุม พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานอย่างสอดคล้อง โดยเฉพาะกำลังภาคประชาชน วิทยุเครื่องแดง ช่วยกันเฝ้าระวังทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งการรักษาความปลอดภัยเมือง ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า แยกต่าง ๆ ธนาคาร ปั๊มน้ำมัน สถานีเดินรถ การทำงานต้องเป็นหนึ่งเดียว และสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน ร้านค้าต่าง ๆ ให้มีการเตรียมการ และคอยสังเกตสิ่งผิดปกติช่วยเหลือภาครัฐอีกทางหนึ่ง

          ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า “ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิต ที่ผ่านมาต้องขอแสดงความเสียใจของเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้สูญเสียบุคลากร ขณะปฏิบัติหน้าที่ ในวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนแนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นสิ่งปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เรามีความโชคดีที่มีเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง เป็นหูเป็นตา คอยดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินการในมาตรการรักษาความปลอดภัย”

           ขณะที่ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ภายหลังได้รับทราบแนวทางมาตรการการดูแลจาก ผช.ผบ.ทบ. ก็ได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อมาดูแลรักษาความปลอดภัย ให้ จ.สงขลา เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราของด่านตรวจ จุดตรวจ ในพื้นที่ โดยทบทวนการปฏิบัติให้มีความรัดกุม โดยเฉพาะการตรวจสอบรถยนต์ ที่มีการแจ้งสูญหาย ให้เฝ้าตรวจเป็นพิเศษ โดยเริ่มดำเนินการทันที ก่อนจะลงพื้นที่ ไปตรวจเยี่ยมด่านความมั่นคง เส้นทาง สงขลา ปัตตานี และยะลา เน้นย้ำมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดที่อาจจะใช้โอกาสในช่วงเทศกาล ตบตาเจ้าหน้าที่ ขนส่งสินค้าผิดกฎหมายยาเสพติด

          โดยก่อนจบภารกิจในวันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านความมั่นคงตามเส้นทาง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา เน้นย้ำมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกำชับเรื่องตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดที่อาจจะใช้โอกาสในช่วงเทศกาล ตบตาเจ้าหน้าที่ ขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย และยาเสพติดอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า