ทหารพราน 49 สร้างห้องสุขาให้ทหารผ่านศึก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

269

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ร้อยโท อัครายุทธ  สีดาโคตร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4908 พร้อมด้วยกำลังพลชุดช่าง และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 283/5 หมู่ 9 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นบ้านของ สิบเอก อับดุลตอเล๊ะ  มะสามัน ครอบครัวทหารผ่านศึก จากเหตุูคนร้ายลอบวางระเบิดในโรงเรียนพาณิชการยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 จนทำให้ สิบเอก อับดุลตอเล๊ะ  มะสามัน พิการทุพพลภาพ จากการตัดขาขวา โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาพบปะพูดคุยเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวทหารผ่านศึก

          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารยังได้ทำการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำห้องสุขา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทหารผ่านศึกให้มีความปลอดภัยตามนโยบายของกองทัพบก ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทหารผ่านศึกให้ได้รับความสะดวก และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อแสดงถึงความขอบคุณดั่งคำที่ว่า “น้ำใจอันงดงาม.. ที่นอกเหนือจากหน้าที่..ของผู้ให้.. แด่ผู้เสียที่สละ”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า