พิธีเปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2563

1054

     เมื่อวันที่ 15  กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี ศานติ  ศกุนนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2563 พร้อมเน้นย้ำการฝึกต้องพัฒนาการฝึกให้สมจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติทางยุทธวิธี พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการฝึกเป็นบุคคลและการฝึกเป็นหน่วย เพื่อรองรับสถานการณ์ และภารกิจของหน่วยในอนาคต  ณ  ค่ายพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า