สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน ส่งเสริมศิลปาชีพ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

284

ติดตามชมรายงาน  สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน ส่งเสริมศิลปาชีพ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ช่วงข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.30 น. ทาง ททบ.5

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า