พิธีพระราชทานเพลิงศพตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส วีรชนผู้กล้า จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ท่ามกลางความอาลัย

459

          วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.00 น. ณ วัดบางนรา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตำรวจเอก สุทธิรักษ์ พันธนิยะ รองสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด บริเวณแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมี พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ประชาชน ตลอดจน คณะญาติเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนผู้กล้า

          โดยพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับ ร้อยตำรวจเอก สุทธิรักษ์ พันธนิยะ และเมื่อขบวนอัญเชิญไฟพระราชทานมาถึงบริเวณประกอบพระราชพิธี ผู้บังคับบัญชา หน่วยในพื้นที่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตั้งแถวรอรับไฟพระราชทาน เจ้าหน้าที่อัญเชิญไฟพระราชทานขึ้นวางประจำจุดเตรียมประกอบพิธี จากนั้นประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าบังสุกุล กองเกียรติยศเป่าแตรนอน บรรดาข้าราชการ ประชาชน ที่มาร่วมพิธีได้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย แก่วีรชนผู้เสียสละ สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้กล้าในวาระสุดท้ายของชีวิต และครอบครัว ญาติผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

          ร้อยตำรวจเอก สุทธิรักษ์ พันธนิยะ เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2513 ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บรรจุเข้ารับราชการตำรวจ เมื่อพุทธศักราช 2536 รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 29 ปี ตามประวัติรับราชการ ร้อยตำรวจเอก สุทธิรักษ์ พันธนิยะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูงยิ่ง มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี รักหมู่คณะ รักพี่ รักน้อง รักผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้มีน้ำใจประเสริฐ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการอยู่นั้น ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา ทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอเนกอนันต์ การจากไปของ ร้อยตำรวจเอก สุทธิรักษ์ พันธนิยะ ในครั้งนี้ สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ บิดา มารดา และญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง และมิใช่เป็นความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว พันธนิยะ เท่านั้น แต่นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่าของประเทศอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า