พัฒนาสัมพันธ์กับกิจกรรม “ครูช่วยสอน” เสริมสร้างความรู้ให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่

181

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ เข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับครูและนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ร่วมกิจกรรม “ครูช่วยสอน” ให้ความรู้ในเรื่องสถาบันชาติ และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้กับน้องๆนักเรียนและครู

          พร้อมกันนี้หน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 ยังได้มอบสิ่งของรางวัลในการร่วมกิจกรรมและอุปกรณ์กีฬา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดี สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา40