ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล

303

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ กองร้อยทหารราบเชิงรุกที่ 2 กองพันทหารราบเชิงรุก ค่ายลูกเสือเดชานุชิต หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พันโท สมัชชา เปี่ยมทอง ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุก พร้อมด้วย รองผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุก เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารราบเชิงรุกที่ 2 กองพันทหารราบเชิงรุก เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์พิเศษของกองร้อย, การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ, อากาศยานไร้คนขับ (โดรน), การเข้าแนวเตรียมพร้อมเมื่อมีเหตุในฐานปฏิบัติการ, ระบบป้องกันความปลอดภัย CCTV, ระบบสำรองไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำลังพล ดูแลความปลอดภัยอันสูงสุดให้กับประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุก ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนาย และยุทโธปกรณ์ของหน่วยทุกชิ้น จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีเหตุสามารถนำออกมาใช้งานได้อย่างทันท่วงที โดยการซักซ้อมแผนปฏิบัติการอยู่สม่ำเสมอ “เพราะเราเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กองพันทหารราบเชิงรุก