ร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา “ถวายปัจจัยสมทบบุญกฐินและผ้าป่า ประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี”

19

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารพระสุทธิสมณวัตรนุสรณ์ วัดมุจลินทวาปีวิหารพระอารามหลวง (วัดตุยง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พันเอก พงษ์พิภพ อรุณเลิศ รองผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรมถวายปัจจัยสมทบบุญกฐินและผ้าป่า ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 95 วัด/แห่ง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พระสุทธิสมณวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี, เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พันเอก กฤศณัฏฐ์  จันทร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในพิธีมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี

          ทั้งนี้ พันเอก พงษ์พิภพ  อรุณเลิศ รองผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันกับหน่วยงานราชการ และประชาชน พุทธศาสนิกชนที่ร่วมในงานพิธี อีกทั้งได้ฝากความห่วงใย และฝากประสัมพันธ์ในเรื่องของการเป็นหูเป็นตาให้แก่หน่วยงานความมั่นคง เนื่องจากในช่วงนี้ สถานการณ์ในพื้นที่มีการสร้างสถานการณ์จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการสร้างความระแวง ลดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายหรือพบเบาะแสผู้ก่อเหตุรุนแรง สามารถแจ้งได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำพื้นที่ หรือหมายเลขสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 หรือ หมายเลขโทรศัพท์สายตรง แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หมายเลข 061-1732999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้