แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมเขตเศรษฐกิจใจกลางเมืองหาดใหญ่  ย้ำมาตรการความปลอดภัย กฎระเบียบช่วงวันลอยกระทง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่วิทยุเครื่องแดงในการปฏิบัติงาน

340

          วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเครือข่ายเฝ้าระวังวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง บริเวณตลาดสันติสุข ถนนนิพัทธ์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองหาดใหญ่ มอบนโยบาย และให้คำแนะนำถึงการปฏิบัติงานในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ พูดคุยประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เน้นย้ำถึงมาตรการความปลอดภัย กฎระเบียบช่วงวันลอยกระทง รวมไปถึงเมืองเศรษฐกิจต่างๆนอกเหนือจากหาดใหญ่ และให้ถือเป็นเจ้าบ้านที่ดีในช่วงการประชุมเอเปค เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจในเมืองต่าง ๆ พร้อมกันนี้ได้มอบของที่ระลึก และสิ่งของเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ตลอดจนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าบริเวณใจกลางเมืองหาดใหญ่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายกเทศบาลหาดใหญ่, ประธานเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมติดตาม

           โดย แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจสมาชิกเครือข่าย ก่อนมอบแนวทางการปฏิบัติว่า “อำเภอหาดใหญ่ถือเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เราต้องตื่นตัวต่อทุกสถานการณ์อยู่เสมอ สอดส่องดูแลเหตุน่าสงสัย เป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังเหตุในพื้นที่ เพื่อทำลายความพยายามในการก่อเหตุของผู้ก่อความไม่สงบที่อาจจะสร้างผลกระทบต่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน ช่วยกันเฝ้าระวังทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อสร้างความอบอุ่นปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งหาดใหญ่ที่ถือเป็นหัวใจหลักทางเศรษฐกิจ สมาชิกทุกคนต้องสามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติ และรายงานเหตุการณ์ได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ถือเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในท้องที่ ตามนโยบายการสร้างความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน “

          ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางการเดินเยี่ยมให้กำลังการทำงานสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงพบว่า เริ่มมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเข้ามาเที่ยว จับจ่ายซื้อของในพื้นที่หาดใหญ่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีอัตราลดลง แม้ว่ายังไม่กลับมาคึกคัก 100% แต่หากเจ้าของบ้าน เจ้าของพื้นที่ ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกัน และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวแล้วเชื่อว่าในช่วงปลายปีนี้ เศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า