แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการ แข่งขันฟุตบอลลีก โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ( IFC SONGKHLA LEAGUE 2022 ) ส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา และห่างไกลจากยาเสพติด

279

          วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬากลางอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจังหวัดสงขลา Islamic Private Schools Football Confederation ( IFC SONGKHLA LEAGUE 2022 ) ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาเรื่อง “สงขลาเมืองกีฬา” สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรต่างๆในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาได้แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในอนาคต โดยมี นายวรณัฐฎ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอนาทวี พร้อมด้วยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43, และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะครู นักกีฬา รวมถึงนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

          สำหรับ การแข่งขันฟุตบอลลีกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจังหวัดสงขลา หรือการเเข่งขันกีฬาฟุตบอลลีก( IFC SONGKHLA LEAGUE 2022 ) มีทีมฟุตบอลจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดสงขลา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมจำนวน 11 ทีม  เพื่อร่วมแข่งขัน โดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้การแข่งขันแบ่งเป็น 2 สาย แข่งขันแบบพบกันทั้งหมด และนำทีมที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละสายมาแข่งขันอีกรอบ เพื่อหาทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ มาเป็นตัวแทนนักกีฬาจากจังหวัดสงขลา เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 ต่อไป

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเป็นหนึ่งนโยบายที่พร้อมให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของเยาวชนในพื้นที่ ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ซึ่งครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีของจังหวัดสงขลา ต้องการสนับสนุนเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบาย และพร้อมให้ความสำคัญในเรื่องกีฬา เพราะเป็นสิ่งที่ดีทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี จะช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้สิ่งยั่วยุเหล่านี้หมดไปจากชุมชนและโรงเรียน โดยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกประเภทกีฬา สิ่งสำคัญของการแข่งขันกีฬา การแพ้ชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่การรักษาน้ำใจกัน ชนะใจกัน สามัคคีกัน เป็นสิ่งที่ดีและสำคัญมากกว่า ถึงแม้ว่าอยู่คนละทีมคนละโรงเรียน คนละพื้นที่ เราก็สามารถรักและสามัคคีกันได้ และไม่ต้องการให้เกิดการบาดเจ็บ หรือการทะเลาะกัน เป้าหมายคือต้องการให้เยาวชน นักกีฬาทุกคนรักกัน และพร้อมผลักดันให้เยาวชนที่รักในการเล่นกีฬา ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า