แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารบก เยี่ยมหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 พร้อมให้กำลังใจกำลังพลเข้ารับการฝึก JPMRC 23-01 ก่อนจะเดินทางร่วมการฝึกที่รัฐฮาวาย กับกองทัพสหรัฐฯ ในวันที่ 13 ต.ค.นี้

646

          วันนี้ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมการ และพบปะกำลังพลที่จะเดินทางเข้าร่วมการฝึก JPMRC 23-01  (Joint Pacific Multinational Readiness Center Rotation 23-01) โดยได้รับฟังบรรยายสรุปพร้อมเยี่ยมชมสถานที่ สภาพแวดล้อม ตลอดจน ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการฝึก ซึ่งการฝึกภายใต้รหัส JPMRC เป็นการฝึกอบรมการต่อสู้ระดับภูมิภาคของ USARPAC สำหรับหน่วยและผู้นำในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ซับซ้อน JPMRC เป็นแนวทางใหม่ที่ช่วยให้ผู้นำสามารถฝึกทหารให้ใช้ชีวิต ปฏิบัติการ และแสวงหาแนวทางการต่อสู้ในสภาพแวดล้อมที่เคร่งครัด และหลากหลายมิติ ของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมร่วม และพันธมิตรต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ และเป็นการเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันในมุมมองที่หลากหลาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค และท้าทาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และพัฒนากองทัพบกต่อไป ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 พร้อมด้วย ผู้บังคับการกรม ,ผู้บังคับกองพัน, กำลังพลผู้เข้ารับการฝึกให้การต้อนรับ และถือโอกาสนี้รับประทานอาหารร่วมกับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก ตลอดจนผู้ควบคุมและมีส่วนร่วมในการฝึกอย่างเป็นกันเองอีกด้วย

          โดยการฝึกในครั้งนี้เป็นการจำลองสนามรบมาอยู่ในรูปแบบของการฝึกด้วยกำลังขนาดใหญ่ ภายใต้สถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามภัยคุกคามในปัจจุบัน และเพื่อให้ทหารมีความพร้อมรบในทุกเมื่อ ซึ่งจะมีการดำเนินการฝึกในแต่ละสถานีต่างๆ เช่น สถานีการติดต่อสื่อสาร, การใช้วิทยุทางทหารระบบ AM FM, สายอากาศแสวงเครื่อง, การติดต่อระบบทางสาย, การลาดตระเวน, การเคลื่อนที่ทางอากาศ เป็นต้น และจะมีเคลื่อนย้ายกำลังพลเพื่อเข้าร่วมการฝึกกับกองกำลังทางบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก ณ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 13 -16 ตุลาคมนี้

           พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า “การจัดกำลังพลที่เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ให้ทุกนายตระหนักว่าเราเป็นตัวแทนของกองทัพบกไทย ทำหน้าที่ในการเป็นทหารอาชีพ ถึงแม้เราจะมาจากหลากหลายหน่วยทั่วประเทศไทย แต่ให้เราจะยึดมั่นว่าเราคือหนึ่งเดียวของกองทัพบกไทย และเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศ เป็นโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถแล้วนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกมาประยุกต์ใช้ในภารกิจ พัฒนาหน่วย และพัฒนากองทัพบกไทยให้เกิดประสิทธิภาพให้ทุกหน่วยที่มีส่วนร่วมในการฝึกกับกองทัพมิตรประเทศครั้งนี้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์สูงสุด ให้ถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยและกองทัพบกไทยต่อไป”

          ต่อมา พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตแก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกได้ถือโอกาสในการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหน่วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ติดตามการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการของหน่วย ตลอดจนเน้นย้ำแก่ผู้บังคับหน่วยในการดูแลความเป็นอยู่ สิทธิและสวัสดิการต่างๆ ของกำลังพลไม่ให้ขาดตกบกพร่อง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัวให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี พร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อการทัพบกต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า