ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงเคาน์เตอร์ตู้เก็บหนังสือสวดมนต์ อาคารพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (90,106.00)

114

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.