ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

224