ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฎิบัติการภาคพื้น (ธุรการ) สนับสนุน กกล.ทบ. ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72