เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน แม่ทัพภาคที่ 4 ถือโอกาสร่วมงานอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ มณฑลทหารบกที่ 42 ขอบคุณที่สร้างคุณประโยชน์ เพื่อประเทศชาติเสมอมา

42

          วันนี้ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ประจำปี 2565 ของกำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในมณฑลทหารบกที่ 42, กรมทหารราบที่ 5, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 โดยมณฑลทหารบกที่ 42 จัดขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติราชการจนเกษียณอายุ  ตามหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมี พลตรี ประเสริฐ กิตติรัต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร และผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมในพิธี

          ในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมบันทึกภาพที่ระลึกกับผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการเพื่อประเทศชาติ และเชื่อมั่นว่าความเป็นทหารจะยังคงอยู่ในใจเสมอ คุณงามความดียังคงจารึกไว้ให้รุ่นหลังได้นำไปเป็นแบบอย่าง สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น  อีกทั้งกำลังพลยังรู้สึกยินดี และดีใจที่แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มาร่วมงาน แม้อาการที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ ฮ.ท. ลงฉุกเฉิน เมื่อ 15 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ยังคงต้องกายภาพบำบัดภายในค่ายเสนาณรงค์ทุกวัน ซึ่งอาการขณะนี้ดีขึ้นเกือบ 100 % แล้ว จึงถือโอกาสพบปะกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า