มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการ ในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

285

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ร่วมกับ ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปกพ.จชต.) นำโดย พันเอก จิรกฤต วัฒนรัตน์ เสนาธิการศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการ จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ, บ้านสนามบิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง, บ้านบันนังสตา หมู่ที่ 2, บ้านเงาะกาโป หมู่ที่ 3, บ้านบือซู หมู่ที่ 6, บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลบันนังสตา, บ้านลิเง๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี ผู้แทน ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, บัณฑิตอาสา ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ หมวดทหารพรานหญิงที่ 30 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

          สำหรับการมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่ต้องการกายอุปกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และมีพลังกาย พลังใจ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
กรมทหารพรานที่33
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า