ติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ “แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

331

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก พรชัย  นิ่มทัศนศิริ รองเสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมกับ ดร.นวลวรรณ  วรรณสุธี ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีกวนฮามิดะ “แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

          กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีกวนฮามิดะ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ที่เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของผลไม้ประจำท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี คือ ต้นหยี ที่พบมากในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จะมีลักษณะพิเศษกว่าพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ (GI) โดยทั่วไปต้นหยีจะถูกพบบริเวณที่ดอน ป่า หรือเชิงเขา มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีอายุยืนเป็นร้อยปี กว่าต้นหยีจะให้ผลต้องมีอายุ 30 ปีเป็นอย่างน้อย ลักษณะของผลเมื่อดิบเปลือกจะเป็นสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อสุก มีเนื้อในสีน้ำตาล ขนาดผลโตเต็มที่เท่าปลายนิ้วชี้ มีรสเปรี้ยวอมหวาน เมล็ดมีสีดำหรือน้ำตาลเข้ม มีลักษณะแบน ด้วยลูกหยีเป็นผลไม้ที่มีจำนวนมากและเกิดการล้นตลาด ทางกลุ่มฯ จึงคิดค้นการพัฒนาลูกหยี ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยการนำลูกหยีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นจำหน่ายเป็นของที่ระลึกของฝาก อาทิเช่น ลูกหยีกวน ลูกหยีทรงเครื่อง ลูกหยีสอดไส้อินผลัม ลูกหยีสอดไส้มะม่วง ลูกหยีสอดไส้สับปะรด ซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และถือเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีมาจำหน่ายในชุมชน และขยายตลาดไปยังจังหวัดใกล้เคียง จุดเด่นที่สำคัญของวิสาหกิจชุมชนลูกหยีกวนฮามิดะ นอกจากของรสชาติแล้วนั้น บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจฯ ก็มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยมีแนวความคิดในการนำภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญในจังหวัดปัตตานีใส่ลงบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานีให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP ได้อย่างยั่งยืน

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า