22 วัน ไม่ห่างกันแม้แต่นาทีเดียว กำลังใจดีเคียงข้างเสมอ วันนี้วันพระ ทานมังสวิรัต นั่งทานข้าวเองได้แล้วด้วย ไม่กี่วันก็จะได้ออกแล้ว

12

ทีมงานขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับแม่ทัพภาคที่ 4 กลับมาหายปกติโดยเร็ววัน

แม่ทัพเกรียงสู้ๆ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า