รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

333

          วันนี้ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คุณวราภรณ์ หนูสังข์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4  เป็นผู้แทน พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก  และ ดร.คนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจอาสาสมัครทหารพราน อิสมาแอ สวานิ  กำลังพล สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายซุ่มยิง ขณะปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจถาวรบ้านยานิง หมู่ที่ 7 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ คุณวราภรณ์ หนูสังข์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 ได้สอบถามอาการ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งนำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาที่ฝากมายังเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัว พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยม และมอบเงินช่วยเหลือบำรุงขวัญในนาม พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก, คุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กล่าวขอบคุณและชื่นชมที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอให้มีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า