หน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน พื้นที่จังหวัดสงขลา

178

              เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนวัดคลองยอ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พันโท เกรียงไกร  ดำรัสการ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 เป็นผู้แทน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และ ดร.คนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 มอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ให้กับนักเรียนที่มีความเป็นอยู่ลำบาก เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมเกศาสานใจ และมอบอาหารกลางวันให้กับครูและนักเรียนจำนวน 300 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม  “วันแม่แห่งชาติ”

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า