มูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกับ ทหารชายแดนใต้ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

93

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ร้อยตรี ทนงชัย  ประสิทธิ์วัธนะ รองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4501 พร้อมด้วย คุณบินฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิร่วมกตัญณู, ดาราจิตอาสา, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมทหารพรานที่ 45, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4501 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำนุบำรุงสถานศึกษาให้ดูสะอาด สวยงามร่วมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจภายในชุมชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของขุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป ณ โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ หมู่ที่ 6 หมู่บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

          ทั้งนี้ คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิร่วมกตัญญู เปิดเผยว่า ทีมงามมีความตั้งใจในการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานต่าง ๆ เพื่อทำนุบำรุงสถานที่สำคัญของชุมชมในพื้นที่ ทั้งวัด โรงเรียน และมัสยิด เพื่อทำให้ทัศนียภาพของสถานที่ต่าง ๆ สวยงามขึ้น และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า